Home Główna MZ: wpłynęło 1900 wniosków od medyków spoza UE, którzy chcą pracować w Polsce w zawodzie lekarza