Home Główna MZ: od 1 kwietnia zmienią się zasady przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty