Minister Kurtyka: nowy system indywidualnej segregacji śmieci nie będzie obligiem dla gmin

W połowie grudnia w wykazie prac legislacyjnych rządu zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której … Czytaj dalej Minister Kurtyka: nowy system indywidualnej segregacji śmieci nie będzie obligiem dla gmin