Home Główna Minister Edukacji Narodowej: Nowy rok szkolny 1 września i bez maseczek!