Home Główna Mieli wyłudzić 45 mln zł z dotacji unijnych. CBŚP zatrzymało 7 osób