Home Stolica Miejscy ogrodnicy rozpoczęli koszenie trawników