Home Główna MEN nie planuje odwoływać, ani zakazywać letnich wyjazdów dla dzieci i młodzieży!