Home Stolica Medycy pomagają uchodźcom przejeżdżającym do miasta