Warszawa przekazuje Wojewodzie nierzetelne dane o liczbie świadczeń 500+ do wypłaty – przekazał Mazowiecki Urząd Wojewódzki. „Pomimo wielu interwencji, Miasto Stołeczne Warszawa przekazuje sprawozdania, które zawierają liczne nieprawidłowości i wymagają nawet kilkukrotnych korekt.”

Przypominamy, że warszawski ratusz twierdził, że otrzymał za małe środki od rządu na wypłaty świadczeń 500 plus we wrześniu i apelował o zwiększenie przekazywanej kwoty o pół miliarda złotych. Według danych przekazanych przez resort pieniądze były i są wypłacane na czas, a wina leży po stronie Warszawy.

„Ogółem Miasto Stołeczne Warszawa poinformowało Wojewodę Mazowieckiego, że na wypłatę wszystkich świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi we wrześniu potrzebuje 212 821 771 zł. Kwota ta została wypłacona w 4 transzach. Ostatnie pismo z Urzędu m.st. Warszawy o przekazanie kolejnych dodatkowych środków w wysokości 1 832 173,00 zł było z 24 września (wpływ 25 września). Prośba ta również została zrealizowana przez Wojewodę. Środki przekazano 26 września rano. Należy podkreślić, że we wcześniejszych miesiącach Ratusz nie zgłaszał żadnych problemów z brakiem środków” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Ewę Filipowicz, rzeczniczkę prasową MUW.

„Pomimo wielu interwencji, Miasto Stołeczne Warszawa przekazuje sprawozdania, które zawierają liczne nieprawidłowości i wymagają nawet kilkukrotnych korekt. Należy podkreślić, że dane te są podstawą do wyliczania wysokości środków przekazywanych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń Rodzina 500+. Dlatego też Wojewoda Mazowiecki pismem z 18 września wystąpił do Urzędu m. st. Warszawy o przedstawienie metodologii wyliczania zapotrzebowania i ostatecznych kwot. Do dziś nie otrzymał odpowiedzi.” – podała Ewa Filipowicz.

„26 września Urząd m. st. Warszawy zgłosił zapotrzebowanie na październik na kwotę 191 040 185,00 zł i taką kwotę otrzyma w transzach, zaplanowanych na 4, 10 i 17 października” – dodano.

„Mieszkańcy Warszawy nie mogą być pozbawieni możliwości otrzymania należnych świadczeń przez nieuzasadnione działania pracowników samorządu warszawskiego” – napisano w oświadczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Autor: Redakcja