Home Główna Magdalena Ejsmont oficjalnie przejęła obowiązki komendanta Straży Miejskiej