Home Stolica Lokomotywownia „Olszynka Grochowska” została oficjalnie zabytkiem