Home Świat Ławrow zakwestionował prawo Ukrainy do suwerenności