Home Stolica Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że stołeczny ratusz nie może bez przetargu podpisać kontraktu z MPO