Home Stolica Konserwator ukarał grzywną miasto za brak zabezpieczenia zabytku