Home Główna Konserwator skontrolował Pałac Sapiehów