Home Stolica Konserwator nakazał miastu zabezpieczyć budynek dawnej łaźni miejskiej