Home Stolica Koniec z drożyzną w opłatach śmieciowych? Ozdoba: od 1 stycznia wprowadzimy górny próg opłat za śmieci naliczanych metodą wodną