Home Świat KE odradza używanie słów: Boże Narodzenie, Maria, pan, pani, homoseksualista