Home Stolica Kard. Nycz ustanowił kościół św. Jakuba na Ochocie kościołem stacyjnym Roku Jakubowego