Home Stolica Kaleta: nadanie Honorowego Obywatelstwa Gronkiewicz-Waltz to szampan dla tych, którzy bogacili się na warszawskiej reprywatyzacji