Home Główna Jest decyzja Sądu Najwyższego. Sprawca wypadku pokryje koszty leczenia i opieki ofiary