Home Główna GUS: w ciągu 10 lat liczba pracujących wzrosła o ponad 2 mln i wyniosła ponad 17,130 mln osób