Home Kraj Gowin: poprawka Porozumienia zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania TVN