Home Stolica Frog z Warszawy usłyszał wyrok: grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów