Home Główna Działacze LGBT przegrali proces z fundacją „Pro – Prawo do Życia”!