Home Stolica Dyrektor Szpitala Południowego: placówka wróciła pod zarząd miejskiej spółki