Home Stolica Dawna stacja Kolei Wilanowskiej została wpisana do rejestru zabytków