Home Główna Ciężarna była sztucznie utrzymywana przy życiu, aby na świat mogło przyjść jej dziecko