Home Kraj Cenckiewicz o Wałęsie: ikona zakłamania III RP, ale również niebezpieczny człowiek