Wójt Gminy Lesznowola została zatrzymana przez CBA między innymi w sprawie nieuzasadnionego wypłacenia odsetek od zerwania umowy.

W środę 10 lipca funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Panią wójt Gminy Lesznowola, która jest podejrzewana o przekroczenie swoich uprawnień oraz wyrządzenie szkód w majątku gminy, które szacowane są na prawie 4 miliony złotych. Pieniądze miały zostać przeznaczone na nieuzasadnione wypłacanie odsetek oraz umorzanie należności podatkowych.

Ustalenia i zgromadzone informacje świadczą o ewentualnych nieprawidłowościach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami na terenie wyżej wspomnianej gminy w latach 2013-2014. Nieprawidłowości miały dotyczyć zawarcia umów dzierżawy, które naruszały wymogi formalne zawarte w ustawie.

Wójt miała podjąć nieuzasadnioną decyzję o odstąpieniu od umowy, które miało skutkować wypłaceniem odsetek w wysokości 1.3 miliona złotych. Według ustaleń, w latach 2012-2015 zostały także umorzone należności podatkowe na rzecz powiązanych spółek. Należności wynosiły około 2.6 mln złotych.

Zatrzymana zostanie doprowadzona do Prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Należy także wspomnieć, że materiały obciążające Panią wójt zostały zgromadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

W Warszawie powstaje „Biuro Antysmogowe”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Autor: Redakcja