Home Główna Caritas Polska włączy się w obchody Światowego Dnia Ubogich