Home Główna Bestialstwo na Mazowszu. Zakopała szczeniaki żywcem!