Home Główna Awaria ciepłownicza: Ponad 100 budynków w Centrum nie ma ogrzewania.