Home Stolica Apel 3 dzielnic w sprawie hałasu generowanego przez POW