Home Stolica Radna z Ochoty pyta o bezpłatne miejsca parkingowe dla pacjentów Centrum Onkologii