Home Główna Białoruś oraz Rosja przygotowują się do udziału w ćwiczeniu „ZACHÓD-21”