Home Stolica 223 warszawskie placówki edukacyjne mają częściowo zawieszone zajęcia, a sześć całkowicie