Home Główna 125 „czarnych punktów wodnych na Mazowszu”. W Warszawie tez oznaczono niebezpieczne kąpieliska