Home Stolica 117 warszawskich szkół ma częściowo zawieszone zajęcia, a jedna całkowicie